01 / 03
02 / 03
03 / 03

15.08.2017 rok

15 sierpnia 2017 roku wzięłam udział w Wojewódzkich obchodach Święta Wojska Polskiego w Elblągu oraz w uroczystościach odpustowych w Krośnie koło Ornety. Obie uroczystości przebiegły we wspaniałej atmosferze, pełnej patriotyzmu oraz wiary.

Święto Policji, Ostróda, 31.07.2017 rok

Święto Policji, Ostróda, 31.07.2017 rok

Na placu Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, dnia 31 lipca 2017 roku, odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. O godzinie 12.00 plac apelowy wypełnił się przybyłymi policjantkami i policjantami, pracownikami cywilnymi Policji oraz gośćmi.

 

Święto Policji, obchodzone 24 lipca, w rocznicę powołania w 1919 r. przez Sejm II RP Policji Państwowej, jest okazją do wyróżnień i awansów funkcjonariuszy pełniących niezwykle trudną i odpowiedzialną służbę na rzecz społeczeństwa. W tym roku aż 59 funkcjonariuszy uzyskało awanse na wyższe stopnie służbowe, dwóch z nich zostało wyróżnionych Medalem Srebrnym za Długoletnią Służę oraz Brązową Oznaką „Zasłużony Policjant”

W tegorocznych uroczystych obchodach Święta Policji uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek,
Po złożeniu meldunku oraz powitaniu wszystkich zebranych, głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski. Na początku przemówienia w kilku słowach przypomniał historię powstania Państwowej Policji i tworzenie się jest struktur. Następnie, słowa uznania skierował do funkcjonariuszy i pracowników Policji:

Najmocniejszą stroną każdej instytucji są ludzie. Tak, to dzięki Waszej wiedzy, zaangażowaniu, nieszablonowym pomysłom oraz profesjonalizmowi można budować wizerunek Policji jako organizacji skutecznej i godnej zaufania – mówił.

Kolejne słowa uznania Komendant skierował do przedstawicieli samorządów: Cieszę się, że nie zawodzą nas nasi sprzymierzeńcy i przyjaciele w trudnym dziele zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu ostródzkiego, oraz że znaleźli czas, aby swoją obecnością uświetnić moment wyróżnienia najlepszych z nas.

Później przystąpiono do uhonorowania wyróżnionych policjantów medalami i odznaczeniami. Medale za długoletnią służbę, nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał st. asp. Mariusz Mielczerek z Komisariatu Policji w Morągu. Natomiast odznaka „Zasłużony Policjant” nadawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych w tym roku została nadana mł. asp. Grzegorzowi Michałowicz – Kierownikowi Referatu Patrolowo Interwencyjnego.

 

Kolejno, nastąpiło wręczanie awansów na wyższe stopnie służbowe. W sumie awanse odebrało tego dnia 59 funkcjonariuszy.

 

Po ceremonii wręczenia awansów policjanci Nieetatowego Zespołu Taktycznego ostródzkiej komendy zaprezentowali swoje wyszkolenie. Zaproszeni goście podziękowali policjantom za ich służbę na rzecz bezpieczeństwa w powiecie i pogratulowali wyróżnionym. Na zakończenie wszyscy obecni zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia.

Pamiętamy! 01.08.1944!

Pamiętamy! 01.08.1944!

Otwarcie nowej Placówki Terenowej KRUS w Pasłęku

Otwarcie nowej Placówki Terenowej KRUS w Pasłęku

10 lipca 2017 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Pan Adam Wojciech Sekściński oraz Zastępca Prezesa Kasy Pan Andrzej Kneć dokonali otwarcia nowej Placówki Terenowej KRUS w Pasłęku (woj. warmińsko-mazurskie).

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Pan Adam Wojciech Sekściński (drugi z lewej), Zastępca Prezesa Kasy - Pan Andrzej Kneć (pierwszy z lewej), Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Sławomir Sadowski (drugi z prawej) oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Olsztynie – Pan Henryk Żuchowski (pierwszy z prawej).

Ponadto, w uroczystości udział wzięli również licznie parlamentarzyści z Warmii i Mazur, tj.: Pan Jerzy Gosiewski, Pan Wojciech Kossakowski, Pan Maciej Małecki, Pani Senator Bogusława Orzechowska oraz Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Sławomir Sadowski, Burmistrz Pasłęka Pan Wiesław Niecikowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku Pan Edward Skalij i inni zaproszeni goście.

Placówka Terenowa KRUS w Pasłęku obejmuje swoją działalnością obszar dziewięciu miejscowości, tj.: Miasto i Gminę Elbląg, Gminę Godkowo, Gminę Gronowo Elbląskie, Gminę Markusy, Miasto i Gminę Młynary, Miasto i Gminę Orneta, Miasto i Gminę Pasłęk, Gminę Rychliki, Gminę Wilczęta, a tym samym obsługuje 3550 ubezpieczonych.

Nowa Placówka Terenowa KRUS w Pasłęku zapewnia również duży parking dla interesantów

Pan Dyrektor i wyraził nadzieję, iż nowa siedziba placówki, a tym samym lepsze warunki pracy oraz obsługi interesanta przyczynią się do efektywniejszej współpracy z ubezpieczonymi.

Na zakończenie uroczystości proboszcz parafii św. Józefa w Pasłęku ksiądz Dariusz Kułakowski dokonał poświęcenia nowej placówki.

Wizyta Pana Prezydenta USA, D. Trumpa w Polsce.

Wizyta Pana Prezydenta USA, D. Trumpa w Polsce.

Dnia 6 lipca 2017 roku Poseł Zbigniew Babalski wziął udział w uroczystościach związanych z wizytą Pana Prezydenta USA, D. Trumpa w Warszawie.
- Wizyta Donalda Trumpa potwierdziła, że Polska jest ważnym krajem, który Prezydent Stanów Zjednoczonych wybrał jako pierwszy do odwiedzenia w tej części naszego kontynent.
Będą kolejne wizyty i spotkania, przełożenie na konkrety tej wczorajszej wizyty, czyli podpisanie umów dotyczących dostaw gazu i obronności. To są ważne decyzje, które zostały podjęte i które będziemy przekładać na konkretne projekty. Płaszczyzn współpracy jest dużo.
Wyniki gospodarcze i nastroje społeczne pokazują, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości zmierza w dobrym kierunku.

Weekend Senatorów na Warmii i Mazurach

W dniach 14-16 lipca na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego zorganizowałam wyjazdowe posiedzenie parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Zjazd zakończyła Msza w intencji Ojczyzny sprawowana w gietrzwałdzkim Sanktuarium przez J.E. Ks. Abp Józefa Górzyńskiego. Zachęcam do zapoznania się z krótką relacją z dzisiejszego wydania wiadomości

http://olsztyn.tvp.pl/33239825/16717-godz-1830

V Kongres Prawa i Sprawiedliwości

V Kongres Prawa i Sprawiedliwości

- PiS dziś jest ośrodkiem nie tylko rozsądnego, racjonalnego myślenia o Polsce, jest także ośrodkiem rozsądnego i racjonalnego myślenia o Europie i musimy o tym wiedzieć i nie powinniśmy mieć kompleksów - powiedział Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas V Kongresu partii.

Prezes PiS mówił o naprawie państwa.

- Potrzebna jest naprawa państwa - spokojna, czasem nawet ostrożna, ale konsekwentnie idąca w stronę jakości, którą można określić jako nowe państwo, które z komunizmem, postkomunizmem, nie będzie miało już nic wspólnego - oświadczył. - Musimy iść do przodu, musimy dotrzymać obietnic, musimy być kompetentni i uczciwi, musimy odrzucić kompleksy i z wiarą iść do przodu i formułować nowe propozycje dla społeczeństwa - dodał.

Jarosław Kaczyński wymienił obszary, które wymagają jeszcze zmian.

- Uszczelnienie systemu podatkowego, ostateczne rozstrzygnięcie tego, by istniało kompetentne kierownictwo gospodarcze, które zawiaduje całością spraw. (…) Istotna jest również sprawa aparatu dyplomatycznego, który w tej chwili jest jeszcze w niemałej części po prostu stary. (…) Sytuacja w sferze służby zdrowia także wzbudza niepokój. Wydaje mi się, że zaawansowanie prac nad tą tak bardzo potrzebną zmianą są jeszcze zbyt małe, trzeba tutaj jeszcze wiele zdziałać – stwierdził.

Prezes Kaczyński nawiązał do sporu Trybunału Konstytucyjnego.

- PiS było gotowe do kompromisów, które zostały odrzucone, ale będziemy szli swoją drogą Oczywiste jest, iż nie zostaną przyjęte określane z zewnątrz ramy prawne funkcjonowania TK i jego skład - powiedział.

Jarosław Kaczyński mówił również o nowej Konstytucji.

- Nowa Konstytucja powinna zapewnić prawa narodu, suwerenność, określić naszą relację z UE - zaznaczył. - Mam nadzieję, że będziemy mogli pokazać Polakom projekt nowej Konstytucji jako naszą propozycję dla Polski, dla przyszłości, dla budowy takiego społeczeństwa i takiej Polski jakiej chcemy - dodał.

Prezes PiS mówił też o roli, jaką Polska powinna wypełniać teraz w UE.

- Wynik referendum, w którym zwyciężyli zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, to dezintegracja, która powinna nas martwić. (…) Polska nie może jednak teraz opuścić rąk i pozwolić, by działali inni. To byłby wielki błąd pod każdym względem, ale szczególnie dlatego, że pierwsze propozycje tych najmocniejszych krajów w Unii są propozycjami dalszej dezintegracji UE - podkreślił.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że PiS nadal jest prounijny.

- PiS wbrew temu, co nam się zarzuca, także jest pro unijne, ale chcemy Unii narodów, chcemy Unii, w której obowiązuje rzeczywiście zasada pomocniczości. Chcemy Unii, Europy bogatej różnorodnością kultur, dorobków cywilizacyjnych poszczególnych narodów - oświadczył.

Prezes Prawa i Sprawiedliwość opisał drogę swej partii do zdobycia władzy w 2015 r.

- Okres od przegranych wyborów parlamentarnych w 2011 r. był dla PiS wyjątkowo trudny, doszło do rozłamu w partii, która była atakowana bardzo agresywnie ze wszystkich stron, a zniecierpliwienie wobec PiS wykazywali także ludzie z różnego rodzaju ośrodków prawicowych - mówił.

Po przemówieniu odbyły się wybory nowego Prezesa partii, którym ponownie został Jarosław Kaczyński, który w swoim kolejnym przemówieniu podziękował wszystkim Delegatom za oddane na niego głosy.

- Traktuję ten wynik jako akt zaufania, ale jednocześnie pewne upoważnienie do tego, żeby być realnym, rzeczywistym szefem tego wielkiego obozu zmian, który mamy dzisiaj w Polsce, który jest u władzy, który chce, który musi Polskę zmienić. Jestem przekonany, że ta mocna drużyna, która jest w tej chwili w rządzie, Pałacu Prezydenckim, partii - da radę, że zwyciężymy, że Polska będzie inna, że Prawo i Sprawiedliwość będzie trwało i pięknie zapisze się w annałach polskiej historii. (…) Razem jesteśmy drużyną, razem musimy zmieniać Polskę, razem musimy zwyciężyć - powiedział Prezes Kaczyński.

© 2019 Bogusława Orzechowska