01 / 03
02 / 03
03 / 03

Finał konkursu "List do Taty", Warszawa, Gmach Senatu RP, 18.10.2017 rok.

Jeszcze raz gratuluję wszystkim uczestnikom, a w szczególności Nikoli Walasiewicz, mojej osobistej faworytce.
Zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję.

Wyróżnienie dla SP 3 w Morągu

16 października odwiedziłam SP 3 w Morągu oraz wyróżniłam jedną z uczennic, Aleksandrę Persson, za szczególnie wzruszającą pracę konkursową 'List do Taty'.
Aleksandra jest ostatnią, wyróżnioną przeze mnie uczennicą.
Pani Dyrektor, Nauczycielom i wszystkim Uczniom bardzo dziękuję za wspaniałe przyjęcie.

70-lecie SP 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie

Dnia 16.10.2017 roku, miałam ogromny zaszczyt uczestniczyć w uroczystości 70-lecia istnienia SP 3 w Ostródzie oraz 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II.
Bardzo dziękuję Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Uczniom za ciepłe przyjęcie i niezapomniane chwile.

SP Rumian

Dnia 10 października 2017 roku, miałam ogromny zaszczyt i przyjemność odwiedzić SP w Rumianie.
Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom bardzo dziękuję za uroczystą akademię i bardzo ciepłe przyjęcie. W szczególności dziękuję tym uczniom, którzy wzięli udział w konkursie "List do Taty", który współorganizowałam. Wasze prace na długo zapiszą się w mojej pamięci, przepełnione były ciepłem, miłością i oddaniem. W szczególności chciałabym wyróżnić tutaj jedną pracę, autorstwa Weroniki Bach, dziewczynki, która przeszła wiele, a mimo to ma siłę i odwagę.
Wszystkim gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Otwarcie wystawy, Miłakowo, 24.09.2017

W niedzielę 24.09.2017 w Miłakowskim Domu Kultury,
wzięłam udział w otwarciu wystawy o życiu i działalności duszpasterskiej o. Władysława Włodyki.

W programie:

11:00 Uroczysta Msza św., której przewodniczyć będzie Ks. Bp Julian Wojtkowski
12:00 Odsłonięcie i poświecenie tablicy pamiątkowej— kapliczka Jezusa Miłosiernego na ul. O. Władysław Włodyki
12:30 Otwarcie wystawy w Miłakowskim Domu Kultury, poświęconej życiu i posłudze o. Władysława Włodyki oraz wykłady i film o ostatnich latach życia kapłana w Klasztorze oo Bernardynów w Alwerni.

Zdjęcie użytkownika Bogusława Orzechowska.
 
 

Wizyta w SP Goryń

Dnia 6 października 2017 roku, miałam ogromny zaszczyt i wielką przyjemność poznać osobiście laureatkę konkursu "List do taty", który współorganizowałam. Spośród kilkuset prac, praca Nikoli Walasiewicz, wzruszyła mnie najbardziej. Jej opis miłości do dziadka był wyrazem najszczerszego przywiązania.
Postanowiłam więc osobiście zaprosić Nikolę i jej dziadka na rozstrzygnięcie konkursu w Warszawie.
Bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie, zaangażowanie uczniów, nauczycieli i dyrekcji.

695-lecie lokacji Majdan Wielkich

W dniu 23 września 2017 roku w Majdanach Wielkich (gmina Miłomłyn), odbyły się uroczyste obchody 695 rocznicy lokacji wsi. Z tej okazji warto przypomnieć kilka ciekawostek związanych z tą ciekawą wsią, której na próżno szukać na turystycznych mapach czy w przewodnikach dla globtroterów. Szkoda, ma całkiem sporo do zaoferowania.

W czasach starożytnych Majdany leżały w trudnodostępnym gęstym pasie lasów, bagien i torfowisk. Wraz z kilkoma okolicznymi wioskami ulokowane były pomiędzy granicami dawnych terra. Wyznaczały obszar Terra Terminus, graniczny pas który stanowił naturalną rubież dawnych pruskich plemion: Pogezanów, Pomezanów i Sasinów.
Zanim słynny Luther z Brunszwiku, przyszły wielki mistrz zakonu krzyżackiego nadał w prawa miejskie Ostródzie, osadził w Majdanach nowych dzierżawców. Dnia 4 grudnia 1322 roku nadał im na prawie chełmińskim siedemdziesiąt łanów ziemi, kościołowi jak to często w owym czasie bywało, przypadły z tego całe cztery łany. Mieszkańcy mieli za zadanie wybudować kościół lub kaplicę. Budowla ta niestety nie przetrwała do współczesnych czasów, pozostał po niej jedynie ślad na XVIII wiecznych mapach. Osada nazywała się wtedy Aldenhayn i podlegała pod dzierzgońską kamerę komturską w Karpowie. Po wojnie 1410 roku "kiedy Miłomłyn zdobyli Polacy", trzynaście wsi w tym Majdany przeszły pod zwierzchnictwo Miłomłyna.
Ta licząca przed II wojną światową prawie 500 mieszkańców wioska, połączona była ze światem żelazną drogą. Wybudowana w latach 1891-1893 linia kolejowa do 1945 roku łączyła Majdany z Elblągiem i Ostródą.

W listopadzie 2014 roku aktywni mieszkańcy Majdan Wielkich oraz położonej w pobliżu wioski Skarpa, założyli lokalne stowarzyszenie. Od maja 2016 roku wspólnie z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami: „Razem dla Innych” w Liwie i „Liksajny Jutra”, realizują partnerskie projekty. Korzystają m.in.: z dofinansowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bardzo liczą na wsparcie samorządów lokalnych. Celem realizowanych projektów jest m.in. zwiększenie poziomu tożsamości kulturowej i historycznej mieszkańców, współpraca w regionie małych ojczyzn, zacieśnianie więzi, rozwój turystyczno gospodarczy okolic, etc. W ramach podejmowanych działań mieszkańcy Majdan i okolic uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, artystycznych i historycznych. Wspólne działania przyniosły wymierne efekty. Odnaleziono zapomniane pamiątkowe księgi, stare mapy oraz inne artefakty przypominające o historii tej ciekawej miejscowości. Ogrodzono, oczyszczono i oznakowano stary dziewiętnastowieczny cmentarz, zabezpieczono zabytkową kamienną chrzcielnicę, odkryto stary kamień graniczny, który być może pełnił funkcje kultowe. Obok dawnego cmentarza wybudowano piękną przydrożną kapliczkę.
Z końcem tegorocznego lata Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Majdany Wielkie i okolic, postanowiło upamiętnić 695 rocznicę lokacji wsi. Dbając o utrwalanie własnej tożsamości i podtrzymywanie lokalnych tradycji mieszkańcy starają się zachować pamięć o historii Majdan dla następnych pokoleń.
Stowarzyszenie zaprasza wszystkich zainteresowanych na lokalny event, który rozpocznie się o godzinie 15 w najbliższą sobotę, podczas tego wydarzenia będziemy świadkami odsłonięcia i poświęcenia przydrożnej kapliczki, zakopania kapsuły czasu oraz prezentacji zdjęć z dotychczasowych działań członków Stowarzyszenia.

© 2017 Bogusława Orzechowska