01 / 03
02 / 03
03 / 03
Zespoły śpiewacze i kabarety na III Regionalnym Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Rakowicach.

Zespoły śpiewacze i kabarety na III Regionalnym Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Rakowicach.

Dnia 10 czerwca 2018 roku, w Rakowicach odbył się III Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej, zorganizowany przez Klub Seniora w Rakowicach, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Gminę Lubawa. Dziękuję za zaproszenie i świetną organizację.

Rzecznik Praw Dziecka o Senator Bogusławie Orzechowskiej.

"Od 10 lat, od tego pierwszego razu, kiedy tu, na tej mównicy, przez kilka godzin mnie państwo przesłuchiwaliście, wysłuchiwaliście jako kandydata na rzecznika, wiedziałem, że tu będę miał partnerów do współpracy. I tak było. Za to szczególnie dziękuję. Dziękuję tym senatorom, którzy na co dzień pisali, składali wnioski, przekazywali sprawy. O tym wczoraj na posiedzeniu komisji mówiła pani senator Orzechowska. Bardzo dziękuję za te ważne słowa, że… I to ona najczęściej do mnie pisała, muszę powiedzieć, że w tej kadencji to pani senator najczęściej przekazywała sprawy. I jeśli oceniła, że każda z tych spraw została załatwiona z należytym zabezpieczeniem, to jest mi to szczególnie miło".
Obchody 90-lecia OSP Rybno.

Obchody 90-lecia OSP Rybno.

Uroczyste obchody Jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie, odbyły się dnia 9 czerwca br. o godz. 11:30 zbiórką pododdziałów i pocztów sztandarowych przed budynkiem strażnicy.

Pokaz filmu pt. „Soldau. Miasto na pograniczu śmierci”

W Senacie 6 czerwca 2018 r. odbył się pokaz filmu dokumentalnego „Soldau. Miasto na pograniczu śmierci” o niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau. Projekcja w Senacie została zorganizowana z inicjatywy senator Bogusławy Orzechowskiej. Na pokazie obecny był marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a także prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, reżyserka filmu Maria Cegiełka, przedstawiciele Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie, które zrealizowało film, senatorowie oraz młodzież. Wśród gości były obecne także kobiety, które jako dzieci były więzione wraz z rodzicami w obozie, a o swoich przeżyciach opowiedziały w filmie. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że ten film jest pomnikiem pamięci, który nie pozwala zapomnieć o okrucieństwach II wojny światowej i kształtuje wrażliwość młodego pokolenia. „Film ten dotyczy miejsca bardzo ważnego dla historii Polski. Miejsca, gdzie zginęło wielu Polaków, a także osób innej narodowości, które były więzione w nieludzkich warunkach. To miejsce szczególne, wymaga szacunku i zachowania w pamięci” – powiedział marszałek. Stanisław Karczewski podziękował byłym więźniarkom za podzielenie się swoimi tragicznymi wspomnieniami oraz twórcom filmu za ich wkład w upowszechnianie wiedzy o historii obozu Soldau. Film został objęty honorowym patronatem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, a także senator Bogusławy Orzechowskiej. Produkcję zrealizowało Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie. Celem filmu jest popularyzacja historii związanej z obozem Soldau i podtrzymywanie pamięci o jego ofiarach. Niemiecki obóz koncentracyjny KL Soldau funkcjonował w Działdowie w latach 1939-1945. Według szacunków historyków zginęło w nim około 15 tys. osób, dla kolejnych 15 tys. był to obóz przejściowy dla przesiedleńców oraz więźniów w drodze m.in. do obozów Auschwitz czy Ravensbrück. Po likwidacji niemieckiego obozu został w tym miejscu zorganizowany obóz nakazowo-rozdzielczy NKWD.
© 2020 Bogusława Orzechowska