01 / 03
02 / 03
03 / 03
#DamyRadę!

#DamyRadę!

Szanowni Państwo!

Mam przyjemność poinformować, że została już zebrana wystarczająca liczba podpisów, aby zarejestrować mnie jako kandydatkę do Senatu RP z okręgu nr 85, Pana Sławomira Sadowskiego jako kandydata na Senatora RP z okręgu nr 84, a także kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu wyborczym nr 34.

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję zbierania podpisów!

Z gabinetu do Senatu!

Z gabinetu do Senatu!

Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,
Moi długoletni Pacjenci
jak być może już wiecie, postanowiłam ubiegać się o mandat Senatora RP z okręgu nr 85 (Powiaty: Ostródzki, Iławski, Nowomiejski, Działdowski).

Całe swoje życie poświęciłam swoim Pacjentom, Rodzinie i społeczności lokalnej.Jestem żoną, mamą, babcią. Byłam także Radną Powiatu Ostródzkiego. Znam życie i problemy, jakie za sobą niesie. Wykonując zawód lekarza, który jest moim powołaniem, od wielu lat leczę dzieci, bo to właśnie one są naszą przyszłością. Wzrastając w zdrowiu i odpowiedniej opiece, staną się potęgą narodu. Jeśli taka będzie wola Państwa to po najbliższych wyborach parlamentarnych będę mogła uczestniczyć w leczeniu Państwa Polskiego, ponieważ w mojej opinii jest co leczyć...

Zachęcam gorąco do polubienia mojej strony na facebook'u, aby móc lepiej śledzić moją kampanię wyborczą:

https://www.facebook.com/boguslawa.orzechowska

Dotrzymujemy słowa!

Dotrzymujemy słowa!

W dniu 2 października Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył do Biura Marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wygranodzeniu za pracę. Zakłada on podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 złotych.

Dotrzymujemy słowa!

© 2020 Bogusława Orzechowska