01 / 03
02 / 03
03 / 03

Pismo do Ministra Obrony Narodowej.

Nawiązując do działań Sekretarza Stanu w MRiRW, Zbigniewa Babalskiego, które mają na celu ponowne zagospodarowanie wojskowe "Czerwonych Koszar", deklaruję swoją pomoc i wsparcie.

 

Reakcja na zawieszenie działalności dwóch oddziałów i dwóch poradni PZOZ S.A. w Ostródzie.

Reakcja na zawieszenie działalności dwóch oddziałów i dwóch poradni PZOZ S.A. w Ostródzie.

Ostróda, 30.12.2015 rok
Bogusława Orzechowska
Senator RP
Zbigniew Babalski
Poseł na Sejm RP

Szanowny Pan
Andrzej Wiczkowski
Starosta Ostródzki
Szanowny Panie Starosto,
jako parlamentarzyści oraz mieszkańcy Ostródy wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw i dezaprobatę wobec zawieszenia działalności dwóch oddziałów i dwóch poradni PZOZ S.A w Ostródzie:
1) Oddziału Chirurgii urazowo – ortopedycznej,
2) Oddziału Ginekologiczno – położniczego,
3) Poradni Chirurgii urazowo – ortopedycznej,
4) Poradni Ginekologiczno – położniczej,
na okres od 01.01.2016 do 29.02.2016 roku.
Powyższe działania godzą nie tylko w wizerunek powiatu ostródzkiego ale przede wszystkim w jego mieszkańców, których to działanie naraża nie tylko na stratę czasu i pieniędzy (dla najuboższych dojazdy to duży wydatek), ale w skrajnych przypadkach na utratę zdrowa lub życia.
Sytuacja, która dziś zaistniała, nie powinna mieć miejsca, dlatego też z całą mocą zwracamy się do Pana Starosty o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu zażegnanie spornych sytuacji, których wynikiem była tak radykalna i w naszym odczuciu, zdecydowanie pochopna decyzja. Negocjowanie kontraktów lekarskich nie może odbywać się kosztem pacjentów. Szpital to miejsce mające na celu ratowanie życia i zdrowia, oddziały, których funkcjonowanie zawieszono, mają kluczowe znaczenie. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której rodząca kobieta musi jechać do innego powiatu. Co zrobić w sytuacji, gdy poród okaże się szybki lub powikłany? To tylko jeden z wielu mogących przytrafić się scenariuszy.
W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Starosty o cofnięcie decyzji o zawieszeniu oddziałów i jak najszybsze wynegocjowanie kontraktów, które będą do zaakceptowania dla obu stron, mając na uwadze, że każdy dzień zwłoki, może być tragiczny w swych konsekwencjach. Bardzo prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o sposobie załatwienia sprawy.
Z poważaniem
/-/ Bogusława Orzechowska /-/ Zbigniew Babalski
Senator RP Poseł na Sejm RP

Podsumowanie pierwszych dwóch miesięcy funkcjonowania biur poselsko-senatorskich.

Podsumowując dwa pierwsze miesiące funkcjonowania moich biur, informuję, iż udało się mi przeprowadzić 14 interwencji, z czego większość odniosła pozytywny skutek.
Moje biura i moi asystenci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Zapraszam także na osobiste spotkania, podczas moich dyżurów.

© 2020 Bogusława Orzechowska