01 / 03
02 / 03
03 / 03

Wyjazd na obchody VI rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w uroczystościach upamiętniających katastrofę smoleńską, które odbędą się w Warszawie, 10 kwietnia 2016 roku.
Wyjazd autokaru z Iławy, Ostródy i Działdowa.
Chętnych na bezpłatny wyjazd zapraszamy bezpośrednio do biur poselsko-senatorskich lub o kontakt pod numerami: 89 642 17 65, 89 333 58 80, 23 697 50 65.
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy do 5 kwietnia.

Odpwiedź Starosty ws prywatyzacji laboratorium PZOZ w Ostródzie

Odpowiedź Starosty ws prywatyzacji laboratorium w Ostródzie.

Ostróda, 18.03. 2016 r.
OZ.8023.3.2016

Pani
Bogusława Orzechowska
Senator RP

Pan
Zbigniew Babalski
Poseł na Sejm RP

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2016 roku uprzejmie informuję, że w PZOZ w Ostródzie S.A nie jest planowana żadna prywatyzacja oraz nie zostały podjęte żadne działania zmierzające do sprzedaży laboratorium o czym informowałem Panią Senator podczas spotkania u mnie w dniu 11 marca 2016 roku.
Jednocześnie zwracam się z prośbą, abyście Państwo nie podejmowali żadnych działań pod wpływem emocji czy niesprawdzonych informacji. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do działalności PZOZ w Ostródzie S.A. lub planów związanych z dalszym jego funkcjonowaniem to bardzo proszę o kontakt bezpośrednio ze mną, chętnie udzielę Państwu wszelkich niezbędnych informacji opartych na faktach. Zaoszczędzi to nam, a w szczególności pacjentom niepotrzebnych emocji.

Z poważaniem

Andrzej Wiczkowski
Starosta Ostródzki

Reakcja na odpowiedź Starosty

W odpowiedzi na pismo Pana Starosty, uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej przyjmujemy Pańską odpowiedź jako dobrą monetę.
Niemniej jednak, sytuację będziemy na bieżąco monitorować i nadzorować, mając na uwadze, że publicznie Pan zadeklarował, na piśmie oraz w wywiadzie, że do prywatyzacji nie dojdzie.
Pragniemy również sprostować sugestię Pana Starosty, jakoby nasze działanie podyktowane było emocjami. Emocjami kierują się pracownicy szpitala, którzy boją się o własną przyszłość, my nie zostawimy ich w tym trudnych chwilach.
Z poważaniem
Bogusława Orzechowska
Senator RP
Zbigniew Babalski
Poseł na Sejm RP

Sprzeciw wobec planowanej prywatyzacji laboratium PZOZ w Ostródzie

                                                                                   Ostróda, 18.03.2016 rok
Bogusława Orzechowska
Senator RP

Zbigniew Babalski
Poseł na Sejm RP

Starosta Ostródzki
Andrzej Wiczkowski
Zarząd PZOZ w Ostródzie

SPRZECIW WOBEC ZAPLANOWANEJ PRYWATYZACJI LABORATORIUM W SZPITALU W OSTRÓDZIE

Szanowni Państwo!
Jako parlamentarzyści i ostródzianie zgłaszamy swój sprzeciw wobec doniesień na temat prywatyzacji laboratorium w ostródzkim szpitalu. Czujemy się oszukani, ponieważ do ubiegłego tygodnia przekonywano nas, że prywatyzacja laboratorium na pewno nie będzie miała miejsca. Takie zachowanie nie licuje z powagą sprawowanego przez Pana Starostę urzędu.
Niniejszym wzywamy Pana Starostę, Andrzeja Wiczkowskiego, do natychmiastowego zaniechania działań zmierzających do sprzedaży laboratorium PZOZ w Ostródzie.
Laboratorium analityczne posiada świetny, wykwalifikowany i oddany swej pracy zespół. Prywatyzacja nie tylko grozi jego zwolnieniem, ale także realnie zwiększy koszty utrzymania szpitala, z racji opłacenia wykonywania analiz firmie zewnętrznej.
Po ubiegłorocznym kryzysie związanym z planowanymi zamknięciami oddziałów, wybrano nowy zarząd. Wybrano go, by ratować, a nie działać na szkodę szpitala i jego pracowników. Działanie polegające na sprzedaży laboratorium jest pierwszym krokiem do stopniowej wyprzedaży szpitala i jego prywatyzacji. Niezrozumiałym działaniem jest przekazanie grubo ponad 100 tysięcy złotych dla ratowania sytuacji szpitala morąskiego, przy stopniowej wyprzedaży szpitala w Ostródzie, którego utrzymanie jest jednym z podstawowych zadań powiatu.
Podejmowanie decyzji, bez szerszych konsultacji społecznych, nie jest zachowaniem, na które, jako parlamentarzyści, przyzwolimy.
Radni powiatu ostródzkiego również nie godzą się na takie działania, co skutkować może wnioskowaniem o votum nieufności dla Pana Starosty.
W związku z powyższym żądamy natychmiastowych wyjaśnień.

Z poważaniem
Bogusława Orzechowska
Senator RP
Zbigniew Babalski
Poseł na Sejm RP

© 2019 Bogusława Orzechowska