01 / 03
02 / 03
03 / 03

Odpwiedź Starosty ws prywatyzacji laboratorium PZOZ w Ostródzie

Odpowiedź Starosty ws prywatyzacji laboratorium w Ostródzie.

Ostróda, 18.03. 2016 r.
OZ.8023.3.2016

Pani
Bogusława Orzechowska
Senator RP

Pan
Zbigniew Babalski
Poseł na Sejm RP

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 marca 2016 roku uprzejmie informuję, że w PZOZ w Ostródzie S.A nie jest planowana żadna prywatyzacja oraz nie zostały podjęte żadne działania zmierzające do sprzedaży laboratorium o czym informowałem Panią Senator podczas spotkania u mnie w dniu 11 marca 2016 roku.
Jednocześnie zwracam się z prośbą, abyście Państwo nie podejmowali żadnych działań pod wpływem emocji czy niesprawdzonych informacji. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do działalności PZOZ w Ostródzie S.A. lub planów związanych z dalszym jego funkcjonowaniem to bardzo proszę o kontakt bezpośrednio ze mną, chętnie udzielę Państwu wszelkich niezbędnych informacji opartych na faktach. Zaoszczędzi to nam, a w szczególności pacjentom niepotrzebnych emocji.

Z poważaniem

Andrzej Wiczkowski
Starosta Ostródzki

Sprzeciw wobec planowanej prywatyzacji laboratium PZOZ w Ostródzie

                                                                                   Ostróda, 18.03.2016 rok
Bogusława Orzechowska
Senator RP

Zbigniew Babalski
Poseł na Sejm RP

Starosta Ostródzki
Andrzej Wiczkowski
Zarząd PZOZ w Ostródzie

SPRZECIW WOBEC ZAPLANOWANEJ PRYWATYZACJI LABORATORIUM W SZPITALU W OSTRÓDZIE

Szanowni Państwo!
Jako parlamentarzyści i ostródzianie zgłaszamy swój sprzeciw wobec doniesień na temat prywatyzacji laboratorium w ostródzkim szpitalu. Czujemy się oszukani, ponieważ do ubiegłego tygodnia przekonywano nas, że prywatyzacja laboratorium na pewno nie będzie miała miejsca. Takie zachowanie nie licuje z powagą sprawowanego przez Pana Starostę urzędu.
Niniejszym wzywamy Pana Starostę, Andrzeja Wiczkowskiego, do natychmiastowego zaniechania działań zmierzających do sprzedaży laboratorium PZOZ w Ostródzie.
Laboratorium analityczne posiada świetny, wykwalifikowany i oddany swej pracy zespół. Prywatyzacja nie tylko grozi jego zwolnieniem, ale także realnie zwiększy koszty utrzymania szpitala, z racji opłacenia wykonywania analiz firmie zewnętrznej.
Po ubiegłorocznym kryzysie związanym z planowanymi zamknięciami oddziałów, wybrano nowy zarząd. Wybrano go, by ratować, a nie działać na szkodę szpitala i jego pracowników. Działanie polegające na sprzedaży laboratorium jest pierwszym krokiem do stopniowej wyprzedaży szpitala i jego prywatyzacji. Niezrozumiałym działaniem jest przekazanie grubo ponad 100 tysięcy złotych dla ratowania sytuacji szpitala morąskiego, przy stopniowej wyprzedaży szpitala w Ostródzie, którego utrzymanie jest jednym z podstawowych zadań powiatu.
Podejmowanie decyzji, bez szerszych konsultacji społecznych, nie jest zachowaniem, na które, jako parlamentarzyści, przyzwolimy.
Radni powiatu ostródzkiego również nie godzą się na takie działania, co skutkować może wnioskowaniem o votum nieufności dla Pana Starosty.
W związku z powyższym żądamy natychmiastowych wyjaśnień.

Z poważaniem
Bogusława Orzechowska
Senator RP
Zbigniew Babalski
Poseł na Sejm RP

Spotkanie w sprawie szkoły, 14.03.2016 rok

Dnia 14 marca 2016 r. Pani Senator Bogusława Orzechowska, na zaproszenie mieszkańców Ławic k/Iławy, wzięła udział w spotkaniu z lokalną społecznością.

Spotkanie odbyło się o godz.: 12:15 w Niepublicznej Szkole Podstawowej. Tematem rozmowy była obrona Szkoły przed jej likwidacją. Na spotkanie przybyli rodzice , których dzieci uczęszczają do w/w placówki, personel Szkoły, jak i zainteresowani mieszkańcy.

O interwencji można dowiedzieć się więcej, klikając w link Informacji TVP Olsztyn. Materiał od 13 minuty programu.

http://olsztyn.tvp.pl/24425504/14316-godz-1830

Spotkania 12.03.2016

12 marca 2016 poseł Leonard Krasulski wspólnie z senator Bogusławą Orzechowską oraz Wojewodą Warmńsko-Mazurskim Arturem Chojeckim wziąli udział w prezentacji zamierzeń inwestycyjnych związanych z infrastrukturą sportową i turystyczną Lidzbarka Welskiego. Poznali również zamierzenia inwestycyjne firmy Dekorglass w Działdowie, a także odwiedzili i rozmawiali o problemach związanych z funkcjonowaniem biogazowni w Boleszynie oraz elektrowni słonecznej w Mrocznie.

12. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

PROJEKT

Początek posiedzenia 9 marca 2016 r. o godz. 11.00
1.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Druki sejmowe: 164, do druku 164, do druku 164, do druku 164, do druku 164, 210, 210 A
Druki senackie: 89, 89 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia, materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie
2.
Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Druki sejmowe: 202, do druku 202, 228
Druki senackie: 88, 88 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia, materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie
3.
Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej)
Druki senackie: 67
więcej informacji o punkcie
4.
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat nowego porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18-19 lutego 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla obywateli polskich postanowień dotyczących świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu

Anna Maria Anders wygrała wybory uzupełniające do Senatu

Mandat w wyborach uzupełniających do Senatu w województwie podlaskim zdobyła Anna Maria Anders, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości. 9 marca 2016 r. otrzyma ona zaświadczenie o wyborze na senatora. Następnie na rozpoczynającym się tego dnia posiedzeniu Izby złoży ślubowanie senatorskie.

Wybory odbyły się 6 marca 2016 r. w okręgu nr 59 obejmującym powiaty: augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski oraz miasta na prawach powiatu: Łomżę i Suwałki. Zostały przeprowadzone z powodu wygaśnięcia mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego, który został wojewodą podlaskim. Na Annę Marię Anders oddano 30 661 głosów (47,26 proc.). Uprawnione do głosowania były w tym okręgu 381 382 osoby. Frekwencja wyborcza wyniosła 17,11 proc. Wybory zarządził prezydent Andrzej Duda postanowieniem z 28 grudnia 2015 r.

O mandat w wyborach uzupełniających ubiegali się także: Mieczysław Bagiński (PSL) - 26 618 głosów (41,03 proc.), Jerzy Ząbkiewicz (komitet wyborczy "Praca i Przyszłość - Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego Regionu") - 4 177 głosów (6,44 proc.), Szczepan Barszczewski (Partia KORWiN) - 1 992 głosy (3,07 proc.), Sławomir Gromadzki (komitet wyborczy wyborców "Szary Obywatel") - 764 głosy (1,18 proc.) i Andrzej Chmielewski (Samoobrona) - 669 głosów (1,03 proc.)

Anna Maria Anders urodziła się 22 listopada 1950 r. Jest córką generała Władysława Andersa i Ireny Anders. Ukończyła filologię romańską na brytyjskiej uczelni University of Bristol, a także uzyskała tytuł MBA z ekonomii na amerykańskim Boston University. Wieloletnia działaczka polonijna, po śmierci matki przejęła obowiązki prezesa zarządu Fundacji im. Generała Władysława Andersa. W 2016 r. została przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego w randze sekretarza stanu.

Obchody Dnia Żolnierzy Wyklętych, 01.03.2016 rok

Dzisiejsza uroczystość ma szczególny charakter i napawa mnie dumą fakt, iż mogę brać w niej udział. Dziś bowiem wspominamy Żołnierzy Niezłomnych, którzy walczyli o wolność i godność, a byli więzieni, torturowani, wywożeni na Syberię, mordowani i wrzucani do bezimiennych mogił.
Bóg, Honor, Ojczyzna oraz poświęcenie, odrzucenie kompromisów. To wartości, jakimi kierowali się Wyklęci w walce z wrogiem. Ceną za wierność tym wartościom była śmierć w ubeckich katowniach lub długoletnie więzienie i skazanie na społeczną niepamięć. Czy wiedząc, co ich czeka myśleli o porzuceniu walki w imię pragmatyzmu? Nie, większość trwała do końca na posterunku. Niezłomni swoją walką w imię miłości do Ojczyzny i Narodu stanowią dla nas wzór do naśladowania, a ich testament historyczny jest dla nas ścisłym zaleceniem, by bezkompromisowo walczyć z każdym, kto podnosi rękę na wolność Narodu i Ojczyzny.
Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy – nauczał największy z rodu Polaków, święty papież Jan Paweł II. Powtarzał, że wolność wymaga wielkoduszności i gotowości do ofiar, wymaga czujności i odwagi.
Nie może być więc mowy o wolności tam, gdzie panuje egoizm, cwaniactwo, zdrada wspólnego dobra w imię partykularnych interesów. Dzisiaj otwarła się nadzieja na budowę nowej Polski – wolnej, uczciwej, i silnej, która zajmie takie miejsce w Europie, na które zasłużyła ponad tysiącletnią historią, bohaterską walką podejmowaną w XIX i XX wieku. Nie powstanie ona jednak bez naszego, solidarnego udziału. Odpowiedzialność ta dziś spoczywa w naszych rękach. Dziś my - jako spadkobiercy wspaniałych tradycji, nie poddając się manipulacjom, musimy kultywując i doceniając przeszłość dbać o przyszłość wolnej Ojczyzny.

© 2017 Bogusława Orzechowska