01 / 03
02 / 03
03 / 03

V Kongres Prawa i Sprawiedliwości

V Kongres Prawa i Sprawiedliwości

- PiS dziś jest ośrodkiem nie tylko rozsądnego, racjonalnego myślenia o Polsce, jest także ośrodkiem rozsądnego i racjonalnego myślenia o Europie i musimy o tym wiedzieć i nie powinniśmy mieć kompleksów - powiedział Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas V Kongresu partii.

Prezes PiS mówił o naprawie państwa.

- Potrzebna jest naprawa państwa - spokojna, czasem nawet ostrożna, ale konsekwentnie idąca w stronę jakości, którą można określić jako nowe państwo, które z komunizmem, postkomunizmem, nie będzie miało już nic wspólnego - oświadczył. - Musimy iść do przodu, musimy dotrzymać obietnic, musimy być kompetentni i uczciwi, musimy odrzucić kompleksy i z wiarą iść do przodu i formułować nowe propozycje dla społeczeństwa - dodał.

Jarosław Kaczyński wymienił obszary, które wymagają jeszcze zmian.

- Uszczelnienie systemu podatkowego, ostateczne rozstrzygnięcie tego, by istniało kompetentne kierownictwo gospodarcze, które zawiaduje całością spraw. (…) Istotna jest również sprawa aparatu dyplomatycznego, który w tej chwili jest jeszcze w niemałej części po prostu stary. (…) Sytuacja w sferze służby zdrowia także wzbudza niepokój. Wydaje mi się, że zaawansowanie prac nad tą tak bardzo potrzebną zmianą są jeszcze zbyt małe, trzeba tutaj jeszcze wiele zdziałać – stwierdził.

Prezes Kaczyński nawiązał do sporu Trybunału Konstytucyjnego.

- PiS było gotowe do kompromisów, które zostały odrzucone, ale będziemy szli swoją drogą Oczywiste jest, iż nie zostaną przyjęte określane z zewnątrz ramy prawne funkcjonowania TK i jego skład - powiedział.

Jarosław Kaczyński mówił również o nowej Konstytucji.

- Nowa Konstytucja powinna zapewnić prawa narodu, suwerenność, określić naszą relację z UE - zaznaczył. - Mam nadzieję, że będziemy mogli pokazać Polakom projekt nowej Konstytucji jako naszą propozycję dla Polski, dla przyszłości, dla budowy takiego społeczeństwa i takiej Polski jakiej chcemy - dodał.

Prezes PiS mówił też o roli, jaką Polska powinna wypełniać teraz w UE.

- Wynik referendum, w którym zwyciężyli zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, to dezintegracja, która powinna nas martwić. (…) Polska nie może jednak teraz opuścić rąk i pozwolić, by działali inni. To byłby wielki błąd pod każdym względem, ale szczególnie dlatego, że pierwsze propozycje tych najmocniejszych krajów w Unii są propozycjami dalszej dezintegracji UE - podkreślił.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że PiS nadal jest prounijny.

- PiS wbrew temu, co nam się zarzuca, także jest pro unijne, ale chcemy Unii narodów, chcemy Unii, w której obowiązuje rzeczywiście zasada pomocniczości. Chcemy Unii, Europy bogatej różnorodnością kultur, dorobków cywilizacyjnych poszczególnych narodów - oświadczył.

Prezes Prawa i Sprawiedliwość opisał drogę swej partii do zdobycia władzy w 2015 r.

- Okres od przegranych wyborów parlamentarnych w 2011 r. był dla PiS wyjątkowo trudny, doszło do rozłamu w partii, która była atakowana bardzo agresywnie ze wszystkich stron, a zniecierpliwienie wobec PiS wykazywali także ludzie z różnego rodzaju ośrodków prawicowych - mówił.

Po przemówieniu odbyły się wybory nowego Prezesa partii, którym ponownie został Jarosław Kaczyński, który w swoim kolejnym przemówieniu podziękował wszystkim Delegatom za oddane na niego głosy.

- Traktuję ten wynik jako akt zaufania, ale jednocześnie pewne upoważnienie do tego, żeby być realnym, rzeczywistym szefem tego wielkiego obozu zmian, który mamy dzisiaj w Polsce, który jest u władzy, który chce, który musi Polskę zmienić. Jestem przekonany, że ta mocna drużyna, która jest w tej chwili w rządzie, Pałacu Prezydenckim, partii - da radę, że zwyciężymy, że Polska będzie inna, że Prawo i Sprawiedliwość będzie trwało i pięknie zapisze się w annałach polskiej historii. (…) Razem jesteśmy drużyną, razem musimy zmieniać Polskę, razem musimy zwyciężyć - powiedział.

96-lecie plebiscytu na Warmii i Mazurach

Bogusława Orzechowska

Szanowni Państwo,
Panie Wojewodo,
Panie Wójcie,
Mieszkańcy Sołectwa,

Po klęsce plebiscytu fala pogromów przeszła przez Warmię i Mazury. Wielu działaczy opuściło te ziemie i schroniło się w niepodległej Polsce, by ratować swe życie. Niektórzy wrócili w ojczyste strony po paru latach, wielu dopiero po 1945 roku. Większości jednak nie było to dane.
Dziś w przededniu 96.rocznicy plebiscytu czcimy pamięć wszystkich, którzy zaangażowali się w walkę o polskość mimo manipulacji i terroru, nie poprzestawali w walce o język polski oraz w codziennej pracy nad kształtowaniem świadomości narodowej. To również dzięki Nim dzisiaj korzystamy z wolności i pełnej suwerenności.
Mimo potężnej machiny propagandowej znaleźli się
odważni i sprawiedliwi rodacy, którzy nie wahali się głosować za przyłączeniem tych ziem do Polski. Zarówno ich, jak i ich rodziny spotykały za to liczne represje.
Pielęgnujmy pamięć o tych ludziach i wartościach, o które walczyli, tak, byśmy wspólnie zdobywali dalsze szczeble wolności i pełnej demokracji, która pozwoli nam budować przyszłość Polski. Dzisiejszym wystąpieniem czczę pamięć ówczesnych polskich działaczy, ich odwagę upór i determinację.

21. Posiedzenie Senatu RP

Wieczorem 23 czerwca 2016 r. zakończył się pierwszy dzień obrad Senatu. Senatorowie przez blisko 6 godzin debatowali nad ustawą o Radzie Mediów Narodowych. Była to jedyna ustawa rozpatrzona w tym dniu przez Izbę.

Senat wznowi obrady 24 czerwca br. o godz. 9.00. Pracę rozpocznie od powołania członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Marszałek Senatu zapowiedział, że porządek obrad zostanie uzupełniony o nowelizację ustawy o systemie oświaty. Głosowanie nad rozpatrzonymi ustawami odbędzie się pod koniec posiedzenia.

Pierwszego dnia posiedzenia marszałek Karczewski poinformował senatorów, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński powołał 23 bm. minister Ewę Polkowską, dotychczasowego Szefa Kancelarii Senatu, na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Marszałek w swoim imieniu i wszystkich senatorów podziękował minister Polkowskiej za 25 lat pracy w Kancelarii Senatu, za jej wieloletnią służbę dla dobra i prestiżu Senatu. Marszałek wręczył minister Ewie Polkowskiej odznaczenie „25 lat dla Senatu RP” ustanowione w 2014 r.

Marszałek poinformował, że nowym Szefem Kancelarii Senatu został Jakub Kowalski, dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu.

Izba uczciła minutą ciszy pamięć, zmarłej niedawno senator III kadencji, Elżbiety Solskiej.

Planowane dyżury senatorskie.

Szanowni Państwo,

 

bardzo się cieszę tak dużym zainteresowaniem dyżurami senatorskimi w Ostródzie, Iławie, Działdowie i Nowym Mieście Lubawskim. W trosce o jak najlepszy komfort przesyłam plan dyżurów w biurze na miesiąc lipiec:

 

1. Ostróda dnia 4 lipca 11:45 - 14:00

2. Działdowo dnia 13 lipca 9:30 - 13:00

3. Iława dnia 14 lipca 10:00 - 14:00

4. UWAGA!!! Biuro Poselsko - Senatorskie w Nowym Mieście Lubawskim zmieniło siedzibę i znajduje się na ul. Grunwaldzkiej 22 w NML. Dyżur w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się we wrześniu.

Pragnę poinformować, że w miesiącu sierpniu dyżur się nie odbędzie z powodu urlopu.

 

Na czas wakacji życzę wszystkiego dobrego, słonecznej pogody nabrania sił i bezpiecznych wyjazdów rodzinnych.

115-lecie OSP Miłomłyn

Dnia 4 czerwca 2016 roku, Senator RP Bogusława Orzechowska brała udział w uroczystościach 115-lecia OSP w Miłomłynie.
Z okazji jubileuszu, Strażacy odznaczyli Panią Senator medalem pamiątkowym.

Popieram kibiców w ich niezadowoleniu spowodowanych brakiem strefy kibica podczas Euro 2016.

60-lecie Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie obchodził w czwartek (2.06) swoje 60-lecie.
Ponad 200 osób świętowało wczoraj 60-lecie Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Byli i obecni pracownicy oddziału oraz całego szpitala, dawni i obecni ordynatorzy, chirurdzy dziecięcy z całej Polski z prof. Januszem Bohosiewiczem.

Uroczystość poprowadził m. in. dr Wojciech Choiński, ordynator oddziału, który przedstawił pokrótce historię chirurgii w Olsztynie. Nie zabrakło wielu wspomnień, podziękowań i łez wzruszenia.

Podczas uroczystości rozdano również medale za długoletnią służbę oraz odznaki za zasługi dla ochrony zdrowia i odznaki dla zasłużonych Warmii i Mazur.

© 2017 Bogusława Orzechowska