01 / 03
02 / 03
03 / 03

Poświęcenie sztandaru dla JS Strzelec, Ostróda, 05.09.2016 rok

Dnia 5 września wzięłam udział w uroczystościach związanych z nadaniem i poświęceniem sztandaru dla JS 1013 Strzelec oraz zostałam matką chrzestną sztandaru, a dodatkowo byłam wraz ze Stanisławem Orzechowskim, Radym Rady Powiatu Ostródzkiego oraz Sekretarzem Stanu w MRiRW, Zbigniewem Babalskim jednym z głównych fundatorów.
Uroczysta Msza Święta odbyła się Kościele NPNMP, następnie wykonano pamiątkowe zdjęcia.
Towarzyszyli mi moi asystenci: Maciej Mikołajczyk i Patrycja Mackiewicz.

Dożynki gminne Małdyty.

Na zaproszenie Wójta Gminy Małdyty Marcina Krajewskiego, dnia 3 września 2016 Senator RP, Bogusława Orzechowska, wzięła udział w dożynkach gminnych.

Narodowe Czytanie, 03.09.2016

Dnia 3 września 2016 roku, Senator RP, Bogusława Orzechowską wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie pod honorowym patronatem Prezydenta RP.
O godzinie 11.45 Pani Senator przeczytała fragment Quo Vadis, w audycji dla Radia Olsztyn, a następnie o 14.20, Pani Senator odczytała fragmenty powieści na dziedzińcu ostródzkiego zamku.

Dożynki gminno-parafialne w Lipach

Dnia 28 sierpnia 2016 roku, odbyły się dożynki gminno-parafialne w Lipach.
Podczas obchodów złożyłam życzenia rolnikom oraz uczestnikom dożynek. Na uroczystości obecni byli: Biskup Toruński Andrzej Suski, Minister Zbigniew Babalski, Poseł na Sejm RP, Leonard Krasulski i inni.

VI Czempionat Źrebiąt Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

W niedzielę, 21 sierpnia 2016 w Hartowcu odbył się VI Czempionat Źrebiąt Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Organizatorami imprezy byli: Prezes TKHK w Ostródzie - Andrzej Kornacki oraz Warmińsko - Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie.

Uroczystego otwarcia VI Czempionatu w niedzielne popołudnie dokonał organizator imprezy, a zarazem Przewodniczący Rady Gminy Rybno - Andrzej Kornacki, który w przemówieniu powitał hodowców, mieszkańców wsi Hartowiec, turystów oraz zaproszonych gości tj.: Wójta Gminy Rybno – Tomasza Węgrzynowskiego, Delegację Izb Rolniczych Powiatu Działdowskiego, Starostę Powiatu Działdowskiego – Mariana Janickiego, Radnych z Gminy Rybno, Radnych Powiatowych, Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrówno, Ks. Dziekana Mirosława Owczarka. W powitaniu udział wzięła także Senator Bogusława Orzechowska.

Na imprezę przyjechało 12 wystawców, 15 źrebiąt z powiatu Iławskiego, Ostródzkiego, Działdowskiego oraz Nidzickiego. W przeglądzie brały udział źrebięta (klaczki i ogierki) urodzone w Polsce oraz spełniające warunki wpisu do Księgi Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty - rocznik 2016. Poddane ocenie zwierzęta prezentowane były z matkami na stój oraz w stępie, kłusie na placu po okręgu. Sędziowie oceniali między innymi takie cechy jak: zdrowie, typ, pokrój oraz ruch. VI przegląd Źrebiąt Ras Zimnokrwistych w Hartowcu wygrali:

- Czempionem został Ogierek Hardy, którego właścicielem jest - Andrzej Babski z Rożętala (powiat Iławski), a wiceczępionem została klaczka Bonariva MR - właściciel Michał Rosa z Mostkowa (powiat Ostródzki). W zawodach zaprzęgowych zwózki słomy wygrał - Roman Litke (w zaprzęgu brał udział kucami), drugie miejsce zajął - Sławomir Jankowski, a trzecie - Sanisław Szydlik
Po rozdaniu nagród odbyły się konkursy dla dzieci oraz dorosłych, a najmłodsi mogli korzystać z urządzeń rekreacyjno dmuchany tj.: suchy basen czy zjeżdżalnia. Wszyscy mogli korzystać z obficie zaopatrzonego bufetu oraz bawić się przy muzyce, którą w trakcie imprezy przygrywał Patryk Rafiński.

Odsłonięcie pomnika Danuty Siedzikówny, ps. Inka

27 sierpnia 2016 roku, w Miłomłynie został odsłonięty pomnik Danuty Siedzikówny, ps. Inka, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK. Jutro w Gdańsku odbędzie się pogrzeb „Inki” i zamordowanego z nią przed 70 laty ppor. Feliksa Selmanowicza, ps. Zagończyk.
Pomnik niezłomnej sanitariuszki ze szwadronu „Łupaszki” odsłonił w Miłomłynie inny żołnierz z oddziału mjr. Zygmunta Szendzielarza kpt. Józef Rusak. — „Inka” jest w niebie, teraz patrzy na nas, widzi to wszystko. Nie przypuszczałem, że będzie mi dane to dla niej zrobić — nie krył wzruszenia po odsłonięciu pomnika kapitan Rusak.

Na uroczystości odsłonięcia pomnika „Inki” byli parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i IPN, samorządowcy, kombatanci i młodzież. Zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Był apel pamięci. Padła salwa honorowa. W tubie dla potomnych, która została zamurowana u stóp pomnika znalazł się m.in. egzemplarz Gazety Ostródzkiej z artykułem o „Ince.”

Pomnik w Miłomłynie jednej z najmłodszych ofiar terroru okresu stalinowskiego to nie przypadek. Na przełomie lat 1945/46 „Inka” pracowała w nadleśnictwie Miłomłyn pod przybranym nazwiskiem Danuta Obuchowicz. Stąd wiosną wróciła do jednego z oddziałów partyzanckich mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Mieszkańcy, chcąc upamiętnić postać dzielnej sanitariuszki, zawiązali społeczny komitet budowy pomnika. Udało zebrać 25 tys. zł, za które zostało wykonane popiersie z brązu. Postument z granitu, na którym stanęło popiersie, to dar mieszkańca Zakroczymia.

Święto Mleka, Wikielec, 20 sierpnia 2016 roku.

XXI wiek przyniósł istotną zmianę w świadomości konsumenta, ukierunkowaną na szczególną dbałość o zdrowie, a postęp w medycynie spowodował, że średnia długość życia człowieka znacząco rośnie, więc profilaktyka zdrowotna jest wyzwaniem dla każdego z nas. Zwracanie uwagi na korzyści dla zdrowia płynące z codziennego spożywania nabiału to główny cel corocznego Światowego Dnia Mleka w Polsce – Ogólnopolskiego Święta Mleka.

MLEKO od zarania dziejów jest dla człowieka najważniejszym pokarmem, a Hipokrates twierdził, że jest to najdoskonalszym i najbardziej kompletnym, jaki stworzyła natura. Nie ma bowiem we współczesnej diecie człowieka innego, naturalnego produktu, o porównywalnie bogatej wartości odżywczej, aktywności biologicznej i tak wysokim potencjale immunostymulacyjnym.
Produkty mleczne, pełniąc bardzo ważną rolę w diecie człowieka, stały się niezbędne do utrzymania dobrego stanu zdrowia, ale także urody i dobrej kondycji. Są częścią nowoczesnego stylu życia, a ich spożywanie należy do dobrego tonu i wywołuje pozytywne emocje.

© 2017 Bogusława Orzechowska