01 / 03
02 / 03
03 / 03

Otwarcie drogi w Gminie Łukta

Dnia 15 czerwca 2018 roku wzięłam udział w uroczystości otwarcia drogi w Gminie Łukta, która została sfinansowana ze środków rządowych. Na uroczystości obecni byli: Pani Poseł Iwona Arent, reprezentująca Prezesa rady Ministrów, Stanisław Orzechowski reprezentujący Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Gospodarz, Wójt Gminy Łukta, Robert Malinowski.

Marszałek Senatu rozdał nagrody w konkursie „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”

W Senacie 12 czerwca 2018 r. odbył się finał konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”. Organizatorem konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych był senacki Zespół Strażaków. Nagrody za najlepsze prace plastyczne i audiowizualne wręczył marszałek Senatu Stanisław Karczewski. „Zespół Strażaków jest bardzo aktywny, a zorganizowany konkurs cieszył się dużym powodzeniem. Wzięło w nim udział ponad 5 tys. uczestników” – mówił marszałek do laureatów. Zdaniem marszałka Karczewskiego uczestnicy, którzy z zaangażowaniem przygotowują prace konkursowe uczą się jak postępować w sytuacjach zagrożenia, a celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa poprzez edukację. Marszałek mówił także o szczególnej roli senatorów w aktywizacji społecznej młodzieży. Przy okazji spotkania marszałek Stanisław Karczewski złożył na ręce senator Bogumiły Orzechowskiej, reprezentantki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku, podziękowania dla wszystkich strażaków za ich ciężką pracę, ale także wyjątkową aktywność w lokalnych przedsięwzięciach. Dodał, że dziękuję senatorom biorącym udział w organizacji konkursu, i tym tworzących senacki Zespół Strażaków. Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii prac plastycznych pod hasłem „Strażak i ja” (dla uczniów szkół podstawowych) pierwsze miejsce zajęła praca Amelii Kani i Laury Pławeckiej, która wpłynęła do biura senatora Marka Pęka. Drugie miejsce jury przyznało Juli Raczyńskiej, za pracę zgłoszoną przez senatora Józefa Zająca, a trzecie Weronice Piątek – od senatora Mieczysława Augustyna. Wyróżnienia otrzymali: Ksawery Gajda (senator Grażyna Sztark), Gaja Dul (senator Grzegorz Napieralski), Matylda Bukowska (senator Piotr Zientarski), Julia Januchna (senator Sławomir Rybicki), Michał Małek (senator Andrzej Kamiński), Aleksandra Tomczyk (senator Bogumiła Orzechowska), Karolina Możdzyn, Milena Graj (senator Ryszard Majer), Zuzanna Stolorz (senator Andrzej Misiołek). W kategorii komiksy pod hasłem „Dzielnym być jak strażak i każdemu w potrzebie pomagać” (dla uczniów gimnazjum) zwyciężyła Liwia Kałużna, która zgłosiła pracę do biura senator Margarety Budner. II miejsce przyznano Jakubowi Kaczmarkowi (biuro senatora Przemysława Błaszczyka), a III miejsce – Kinga Długa (biuro senatora Łukasza Mikołajczyka). Wyróżnienia przyznano Sandrze Stokłosie (senator Jan Libicki) i Alicji Musze (senator Krzysztof Słoń). W kategorii prace audiowizualne pod hasłem „Na straży naszego bezpieczeństwa” (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) zwyciężył Marcin Jary, którego praca trafiła do biura senatora Macieja Łuczaka. II miejsce zdobyła praca zbiorowa autorstwa: Julii Janas, Barbary Gierut, Karoliny Kowalskiej, Kamili Wojdyły, Karoliny Długosz, Olgi Gądek i Karoliny Gajewskiej, zgłoszona do biura senator Alicji Zając. III miejsce przyznano również pracy zbiorowej, którą przygotowali: Hanna Wierzchowiecka, Martyna Michalak, Marta Łuba Anita Drgajło i Dominik Fulczyk, która trafiła do biura senatora Krystiana Probierza. Nagrody specjalne w konkursie ufundował przez minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Zdobyli je: Kacper Witczak (kategoria komiks (biuro senatora Łuczaka), Karolina Hryc (biuro senatora Zientarskiego), Aleksandra Guzek (biuro senatora Błaszczyka) i Maja Knut (biuro senatora Rybickiego). Ponieważ prace były na wysokim poziomie wszyscy uczestnicy, którzy przeszli do ostatniego etapu, otrzymali dyplomy i upominki od Kancelarii Senatu, a także Rzecznika Praw Dziecka. Do podstawowych zadań Zespołu Strażaków należy dbanie o sprawy bezpieczeństwa pożarowego Państwa sprawowanego przez państwowe służby ochrony przeciwpożarowej oraz służby niezawodowe - Ochotnicze Straże Pożarne oraz ustawiczne rozpoznawanie i ocenianie potrzeb w przedmiocie inicjatyw legislacyjnych regulujących status funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zespoły śpiewacze i kabarety na III Regionalnym Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Rakowicach.

Dnia 10 czerwca 2018 roku, w Rakowicach odbył się III Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej, zorganizowany przez Klub Seniora w Rakowicach, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Gminę Lubawa. Dziękuję za zaproszenie i świetną organizację.

Obchody 90-lecia OSP Rybno.

Uroczyste obchody Jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie, odbyły się dnia 9 czerwca br. o godz. 11:30 zbiórką pododdziałów i pocztów sztandarowych przed budynkiem strażnicy.

Pokaz filmu pt. „Soldau. Miasto na pograniczu śmierci”

W Senacie 6 czerwca 2018 r. odbył się pokaz filmu dokumentalnego „Soldau. Miasto na pograniczu śmierci” o niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau. Projekcja w Senacie została zorganizowana z inicjatywy senator Bogusławy Orzechowskiej. Na pokazie obecny był marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a także prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, reżyserka filmu Maria Cegiełka, przedstawiciele Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie, które zrealizowało film, senatorowie oraz młodzież. Wśród gości były obecne także kobiety, które jako dzieci były więzione wraz z rodzicami w obozie, a o swoich przeżyciach opowiedziały w filmie. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że ten film jest pomnikiem pamięci, który nie pozwala zapomnieć o okrucieństwach II wojny światowej i kształtuje wrażliwość młodego pokolenia. „Film ten dotyczy miejsca bardzo ważnego dla historii Polski. Miejsca, gdzie zginęło wielu Polaków, a także osób innej narodowości, które były więzione w nieludzkich warunkach. To miejsce szczególne, wymaga szacunku i zachowania w pamięci” – powiedział marszałek. Stanisław Karczewski podziękował byłym więźniarkom za podzielenie się swoimi tragicznymi wspomnieniami oraz twórcom filmu za ich wkład w upowszechnianie wiedzy o historii obozu Soldau. Film został objęty honorowym patronatem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, a także senator Bogusławy Orzechowskiej. Produkcję zrealizowało Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie. Celem filmu jest popularyzacja historii związanej z obozem Soldau i podtrzymywanie pamięci o jego ofiarach. Niemiecki obóz koncentracyjny KL Soldau funkcjonował w Działdowie w latach 1939-1945. Według szacunków historyków zginęło w nim około 15 tys. osób, dla kolejnych 15 tys. był to obóz przejściowy dla przesiedleńców oraz więźniów w drodze m.in. do obozów Auschwitz czy Ravensbrück. Po likwidacji niemieckiego obozu został w tym miejscu zorganizowany obóz nakazowo-rozdzielczy NKWD.

Rzecznik Praw Dziecka o Senator Bogusławie Orzechowskiej.

"Od 10 lat, od tego pierwszego razu, kiedy tu, na tej mównicy, przez kilka godzin mnie państwo przesłuchiwaliście, wysłuchiwaliście jako kandydata na rzecznika, wiedziałem, że tu będę miał partnerów do współpracy. I tak było. Za to szczególnie dziękuję. Dziękuję tym senatorom, którzy na co dzień pisali, składali wnioski, przekazywali sprawy. O tym wczoraj na posiedzeniu komisji mówiła pani senator Orzechowska. Bardzo dziękuję za te ważne słowa, że… I to ona najczęściej do mnie pisała, muszę powiedzieć, że w tej kadencji to pani senator najczęściej przekazywała sprawy. I jeśli oceniła, że każda z tych spraw została załatwiona z należytym zabezpieczeniem, to jest mi to szczególnie miło".

Marsz dla życia i Rodziny, 03.06.2018 rok

Ulicami Ostródy po raz kolejny przeszedł „Marsz dla Życia i Rodziny". PROGRAM: * Zbiórka uczestników o godz. 13:00 pod pomnikiem Św. Jana Pawła II na skwerze przy ul. Czarnieckiego 3 (Kościół p.w. NPNMP). Start marszu o godz. 13:30. * Finał marszu w Parku Collisa przy ul. 3 Maja (przy stadionie piłkarskim). W programie między innymi: odczytanie przesłania, występ dziecięcej scholi, piknik rodzinny, gry, zabawy dla dzieci i całej rodziny, a także nagroda dla najliczniejszej rodziny uczestniczącej w marszu.

b.800.600.0.0.stories.news.2018.maj.33505958_444681622642477_5657423792369041408_n.jpg

© 2017 Bogusława Orzechowska