01 / 03
02 / 03
03 / 03

Wystawa „W hołdzie Zbigniewowi Herbertowi 1924–1998"

«Bądź wierny, idź» – każdy z nas przeżywa ogromne poruszenie, słysząc te słowa stanowiące przesłanie skierowane do Polaków, do wszystkich ludzi” – mówiła wicemarszałek Maria Koc, otwierając 26 września 2018 r. w arkadach gmachu Senatu wystawę „W hołdzie Zbigniewowi Herbertowi 1924–1998”, przygotowaną przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. W ocenie wicemarszałek Senatu zmarły w 1998 r., zdecydowanie za wcześnie, artysta był jednym z najwybitniejszych polskich poetów, twórcą postaci Pana Cogito, która w kanonie wielkich postaci literackich zajęła miejsce szczególne dzięki wezwaniu do walki w obronie wartości. Zdaniem senatora Jana Żaryna, inicjatora zaprezentowania wystawy w Senacie, to Herbertowskie wezwanie dotyczy także świata polityki. Senator przypomniał, że poeta pisał o potrzebie odwagi, by móc nieść wartości. Jak zaznaczył, potrzebny jest także rozum, którym posługuje się człowiek, by czynić dobro. Poeta nie dawał jednak przyzwolenia na godzenie dobra ze złem – tu nie może być mowy o jakimkolwiek kompromisie. „Naszemu niezłomnemu poecie na pewno należała się Nagroda Nobla” – stwierdził senator Jan Żaryn. „Cieszmy się jednak, że w niepodległej Polsce możemy się cieszyć twórczością Herberta” – podkreślił. Nawiązując do Herbertowskiego wezwania do życia w zgodzie z wartościami, dyrektor Muzeum Literatury Jarosław Klejnocki przypomniał kolejne przesłanie poety: „Masz mało czasu trzeba dawać świadectwo”. W otwarciu wystawy uczestniczyli także m.in. przedstawiciele rodziny Herberta, wśród nich siostrzeniec poety Rafał Żebrowski. Prezentowana w Roku Herberta, w 20. rocznicę jego śmierci, ekspozycja stanowi bogato ilustrowaną opowieść o życiu i twórczości autora „Pana Cogito”. Ukazuje tego jednego z najświetniejszych polskich poetów II połowy XX w. zarówno jako wybitnego artystę, jak i człowieka, stojącego twardo po stronie wartości, zasługującego na miano „sumienia narodu”. Wystawa składa się z 36 grafik, ułożonych według haseł: Lwów, II Apokalipsa, II Okupacja, Do źródeł, Solidarność, Epilog czy Przesłanie. Herbert jest przypomniany jako wybitny artysta, a zarazem człowiek, który nazywa rzeczy po imieniu, nie brata się z silniejszym, zawsze reaguje na głos poniżonych. Przygotowana przez Muzeum Literatury we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” została zrealizowana ze środków Kancelarii Senatu w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

42585827_1024602094409073_4172598291847970816_o.jpg

© 2020 Bogusława Orzechowska