01 / 03
02 / 03
03 / 03

Otwarcie drogi w Gminie Łukta

Dnia 15 czerwca 2018 roku wzięłam udział w uroczystości otwarcia drogi w Gminie Łukta, która została sfinansowana ze środków rządowych. Na uroczystości obecni byli: Pani Poseł Iwona Arent, reprezentująca Prezesa rady Ministrów, Stanisław Orzechowski reprezentujący Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Gospodarz, Wójt Gminy Łukta, Robert Malinowski.
© 2020 Bogusława Orzechowska