01 / 03
02 / 03
03 / 03

Marszałek Senatu rozdał nagrody w konkursie „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”

W Senacie 12 czerwca 2018 r. odbył się finał konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”. Organizatorem konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych był senacki Zespół Strażaków. Nagrody za najlepsze prace plastyczne i audiowizualne wręczył marszałek Senatu Stanisław Karczewski. „Zespół Strażaków jest bardzo aktywny, a zorganizowany konkurs cieszył się dużym powodzeniem. Wzięło w nim udział ponad 5 tys. uczestników” – mówił marszałek do laureatów. Zdaniem marszałka Karczewskiego uczestnicy, którzy z zaangażowaniem przygotowują prace konkursowe uczą się jak postępować w sytuacjach zagrożenia, a celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa poprzez edukację. Marszałek mówił także o szczególnej roli senatorów w aktywizacji społecznej młodzieży. Przy okazji spotkania marszałek Stanisław Karczewski złożył na ręce senator Bogumiły Orzechowskiej, reprezentantki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku, podziękowania dla wszystkich strażaków za ich ciężką pracę, ale także wyjątkową aktywność w lokalnych przedsięwzięciach. Dodał, że dziękuję senatorom biorącym udział w organizacji konkursu, i tym tworzących senacki Zespół Strażaków. Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii prac plastycznych pod hasłem „Strażak i ja” (dla uczniów szkół podstawowych) pierwsze miejsce zajęła praca Amelii Kani i Laury Pławeckiej, która wpłynęła do biura senatora Marka Pęka. Drugie miejsce jury przyznało Juli Raczyńskiej, za pracę zgłoszoną przez senatora Józefa Zająca, a trzecie Weronice Piątek – od senatora Mieczysława Augustyna. Wyróżnienia otrzymali: Ksawery Gajda (senator Grażyna Sztark), Gaja Dul (senator Grzegorz Napieralski), Matylda Bukowska (senator Piotr Zientarski), Julia Januchna (senator Sławomir Rybicki), Michał Małek (senator Andrzej Kamiński), Aleksandra Tomczyk (senator Bogumiła Orzechowska), Karolina Możdzyn, Milena Graj (senator Ryszard Majer), Zuzanna Stolorz (senator Andrzej Misiołek). W kategorii komiksy pod hasłem „Dzielnym być jak strażak i każdemu w potrzebie pomagać” (dla uczniów gimnazjum) zwyciężyła Liwia Kałużna, która zgłosiła pracę do biura senator Margarety Budner. II miejsce przyznano Jakubowi Kaczmarkowi (biuro senatora Przemysława Błaszczyka), a III miejsce – Kinga Długa (biuro senatora Łukasza Mikołajczyka). Wyróżnienia przyznano Sandrze Stokłosie (senator Jan Libicki) i Alicji Musze (senator Krzysztof Słoń). W kategorii prace audiowizualne pod hasłem „Na straży naszego bezpieczeństwa” (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) zwyciężył Marcin Jary, którego praca trafiła do biura senatora Macieja Łuczaka. II miejsce zdobyła praca zbiorowa autorstwa: Julii Janas, Barbary Gierut, Karoliny Kowalskiej, Kamili Wojdyły, Karoliny Długosz, Olgi Gądek i Karoliny Gajewskiej, zgłoszona do biura senator Alicji Zając. III miejsce przyznano również pracy zbiorowej, którą przygotowali: Hanna Wierzchowiecka, Martyna Michalak, Marta Łuba Anita Drgajło i Dominik Fulczyk, która trafiła do biura senatora Krystiana Probierza. Nagrody specjalne w konkursie ufundował przez minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Zdobyli je: Kacper Witczak (kategoria komiks (biuro senatora Łuczaka), Karolina Hryc (biuro senatora Zientarskiego), Aleksandra Guzek (biuro senatora Błaszczyka) i Maja Knut (biuro senatora Rybickiego). Ponieważ prace były na wysokim poziomie wszyscy uczestnicy, którzy przeszli do ostatniego etapu, otrzymali dyplomy i upominki od Kancelarii Senatu, a także Rzecznika Praw Dziecka. Do podstawowych zadań Zespołu Strażaków należy dbanie o sprawy bezpieczeństwa pożarowego Państwa sprawowanego przez państwowe służby ochrony przeciwpożarowej oraz służby niezawodowe - Ochotnicze Straże Pożarne oraz ustawiczne rozpoznawanie i ocenianie potrzeb w przedmiocie inicjatyw legislacyjnych regulujących status funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
© 2020 Bogusława Orzechowska