01 / 03
02 / 03
03 / 03

Pokaz filmu pt. „Soldau. Miasto na pograniczu śmierci”

W Senacie 6 czerwca 2018 r. odbył się pokaz filmu dokumentalnego „Soldau. Miasto na pograniczu śmierci” o niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau. Projekcja w Senacie została zorganizowana z inicjatywy senator Bogusławy Orzechowskiej. Na pokazie obecny był marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a także prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, reżyserka filmu Maria Cegiełka, przedstawiciele Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie, które zrealizowało film, senatorowie oraz młodzież. Wśród gości były obecne także kobiety, które jako dzieci były więzione wraz z rodzicami w obozie, a o swoich przeżyciach opowiedziały w filmie. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że ten film jest pomnikiem pamięci, który nie pozwala zapomnieć o okrucieństwach II wojny światowej i kształtuje wrażliwość młodego pokolenia. „Film ten dotyczy miejsca bardzo ważnego dla historii Polski. Miejsca, gdzie zginęło wielu Polaków, a także osób innej narodowości, które były więzione w nieludzkich warunkach. To miejsce szczególne, wymaga szacunku i zachowania w pamięci” – powiedział marszałek. Stanisław Karczewski podziękował byłym więźniarkom za podzielenie się swoimi tragicznymi wspomnieniami oraz twórcom filmu za ich wkład w upowszechnianie wiedzy o historii obozu Soldau. Film został objęty honorowym patronatem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, a także senator Bogusławy Orzechowskiej. Produkcję zrealizowało Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie. Celem filmu jest popularyzacja historii związanej z obozem Soldau i podtrzymywanie pamięci o jego ofiarach. Niemiecki obóz koncentracyjny KL Soldau funkcjonował w Działdowie w latach 1939-1945. Według szacunków historyków zginęło w nim około 15 tys. osób, dla kolejnych 15 tys. był to obóz przejściowy dla przesiedleńców oraz więźniów w drodze m.in. do obozów Auschwitz czy Ravensbrück. Po likwidacji niemieckiego obozu został w tym miejscu zorganizowany obóz nakazowo-rozdzielczy NKWD.
© 2020 Bogusława Orzechowska