01 / 03
02 / 03
03 / 03

Otwarcie Klubu Senior +, Działdowo.

30 maja w Klubie Senior+ odbyło się uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń, w których będą realizowane zajęcia dla uczestników w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+. Podczas uroczystości zaszczycili nas swoją obecnością Pani Senator Bogusława Orzechowska, Pan Burmistrz Miasta Działdowa Grzegorz Mrowiński, Przewodniczący Rady Miasta Pan Romuald Remiszewski oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Małgorzata Szymańska, jak również Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Małgorzata Rochoń. Seniorzy podczas uroczystości przedstawili przygotowaną część artystyczną pt. " Familiada Seniorów", w przygotowaniach występu wspierała seniorów Pani Kornelia Falk - muzykoterapeutka. Klub Seniora ma za zadanie zintegrować i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewnić seniorom dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania. Ma na celu zaktywizować i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób starszych, wykształcić umiejętność aktywnego spędzania wolnego czasu oraz pogłębiać wiedze w wielu ważnych aspektach życia. Działdowski Klub Seniora jest inicjatywą wyjątkową. Jest to miejsce wypełnione ludźmi z ogromną wiedzą i życiowym doświadczeniem płynącym z wieku. Swoją postawą seniorzy pokazują, że senior to człowiek nie tylko mądry i dający świetny przykład młodszym pokoleniem, ale także pogodny i szczęśliwy. Seniorzy stanowią w Działdowie bardzo ważną grupę lokalnej społeczności, między innymi dlatego narodził się pomysł stworzenie Klubu Senior+, mając na uwadze dobro seniorów dzięki nowo otwartym pomieszczeniom możemy poszerzyć nasza ofertę o zajęcia rehabilitacyjne, plastyczne, muzyczne czy też rozpocząć działania promujące lokalną kulturę poprzez stworzenie grupy muzyczno-literackiej. Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia z całego serca dziękujemy za poświęcony nam czas i okazaną dobroć.

34347224_918688801667070_6300374220417269760_o.jpg

© 2020 Bogusława Orzechowska