01 / 03
02 / 03
03 / 03

Jak poprawić dostępność do leczenia dla dzieci z chorobami serca?

Pani Senator RP Bogusława Orzechowska gościła dziś (25.10) w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Doktor Jolanta Zabłocka, koordynator Pododdziału Kardiologii Dziecięcej zapoznała ją z dostępnością do leczenia dzieci z chorobami serca w naszym szpitalu i w województwie warmińsko-mazurskim.

- Przedstawiliśmy Pani Senator plany dotyczące rozwoju oddziału kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej w naszym szpitalu – mówi dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. - Realizacja tych zamierzeń w znacznej mierze poprawiłaby dostępność do leczenia dla dzieci z chorobami serca, nie tylko w naszym województwie, ale również w województwach ościennych.


Ponadto Pani Senator rozmawiała z dyrekcją i pracownikami szpitala na temat leczenia dzieci z wadami wrodzonymi w naszym Szpitalu. Podkreślono kompleksowość i interdyscyplinarność leczenia oraz zapoznano Panią Senator z planami związanymi z dalszym rozwojem tego obszaru. Odbyła się wizyta w Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi, składającym się z 3 zakresów: chirurgii szczękowo-twarzowej, otolaryngologii i okulistyki. Jest to jedyny oddział dla dzieci w kraju, wyspecjalizowany w kompleksowym, interdyscyplinarnym leczeniu wad części twarzowej czaszki. Pani Senator Bogusława Orzechowska, będąca na co dzień lekarzem pediatrą, poznała także zasady planowych i ostrych przyjęć dzieci do szpitala, zasady skierowań i dostępność do leczenia.

© 2019 Bogusława Orzechowska