01 / 03
02 / 03
03 / 03

Wizyta w SP Goryń

Dnia 6 października 2017 roku, miałam ogromny zaszczyt i wielką przyjemność poznać osobiście laureatkę konkursu "List do taty", który współorganizowałam. Spośród kilkuset prac, praca Nikoli Walasiewicz, wzruszyła mnie najbardziej. Jej opis miłości do dziadka był wyrazem najszczerszego przywiązania.
Postanowiłam więc osobiście zaprosić Nikolę i jej dziadka na rozstrzygnięcie konkursu w Warszawie.
Bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie, zaangażowanie uczniów, nauczycieli i dyrekcji.

© 2019 Bogusława Orzechowska