01 / 03
02 / 03
03 / 03

Otwarcie nowej Placówki Terenowej KRUS w Pasłęku

10 lipca 2017 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Pan Adam Wojciech Sekściński oraz Zastępca Prezesa Kasy Pan Andrzej Kneć dokonali otwarcia nowej Placówki Terenowej KRUS w Pasłęku (woj. warmińsko-mazurskie).

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Pan Adam Wojciech Sekściński (drugi z lewej), Zastępca Prezesa Kasy - Pan Andrzej Kneć (pierwszy z lewej), Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Sławomir Sadowski (drugi z prawej) oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Olsztynie – Pan Henryk Żuchowski (pierwszy z prawej).

Ponadto, w uroczystości udział wzięli również licznie parlamentarzyści z Warmii i Mazur, tj.: Pan Jerzy Gosiewski, Pan Wojciech Kossakowski, Pan Maciej Małecki, Pani Senator Bogusława Orzechowska oraz Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Sławomir Sadowski, Burmistrz Pasłęka Pan Wiesław Niecikowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku Pan Edward Skalij i inni zaproszeni goście.

Placówka Terenowa KRUS w Pasłęku obejmuje swoją działalnością obszar dziewięciu miejscowości, tj.: Miasto i Gminę Elbląg, Gminę Godkowo, Gminę Gronowo Elbląskie, Gminę Markusy, Miasto i Gminę Młynary, Miasto i Gminę Orneta, Miasto i Gminę Pasłęk, Gminę Rychliki, Gminę Wilczęta, a tym samym obsługuje 3550 ubezpieczonych.

Nowa Placówka Terenowa KRUS w Pasłęku zapewnia również duży parking dla interesantów

Pan Dyrektor i wyraził nadzieję, iż nowa siedziba placówki, a tym samym lepsze warunki pracy oraz obsługi interesanta przyczynią się do efektywniejszej współpracy z ubezpieczonymi.

Na zakończenie uroczystości proboszcz parafii św. Józefa w Pasłęku ksiądz Dariusz Kułakowski dokonał poświęcenia nowej placówki.

© 2017 Bogusława Orzechowska